Liturgia
2021-09-26, Niedziela, Rok B, I, Dwudziesta Szósta Niedziela zwykła
Lb 11, 25-29
Ps 19 (18), 8 i 10. 12-13. 14 (R.: por. 9a)
Jk 5, 1-6
Por. J 17, 17ba
Mk 9, 38-43. 45. 47-48
2021-09-27, Poniedziałek, Rok B, I, Wspomnienie św. Wincentego à Paulo, prezbitera
Za 8, 1-8
Ps 102 (101), 16-17. 18-19. 20-21. 29 i 22-23 (R.: por. 17)
Por. Mk 10, 45
Łk 9, 46-50
2021-09-28, Wtorek, Rok B, I, Wspomnienie św. Wacława, męczennika
Za 8, 20-23
Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Za 8, 23)
Por. Mk 10, 45
Łk 9, 51-56

Aktualności

Informacje dotyczące uczestnictwa w Liturgii       Obowiązują nowe rozporządzenia władz państwowych odnośnie uczestnictwa w liturgii:

 

 Od 26 czerwca limit wiernych w kościele wynosi 75% miejsc, czyli w naszym kościele jest to 225 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

Jednocześnie od 20 czerwca zniesiona zostaje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej:

 

                                                                                    Nie będzie też od niedzieli 20 czerwca transmisji internetowych z naszego kościoła.

 

 Jesteś naszym 1744769 gościem