Liturgia
2022-01-23, Niedziela, Rok C, II, Trzecia Niedziela zwykła
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63c)
1 Kor 12, 12-14. 27
Por. Łk 4, 18
Łk 1, 1-4; 4, 14-21
2022-01-24, Poniedziałek, Rok C, II, Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, patrona dziennikarzy
2 Sm 5, 1-7. 10
Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26 (R.: por. 25a)
Por. 2 Tm 1, 10b
Mk 3, 22-30
2022-01-25, Wtorek, Rok C, II, Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Mk 16, 15-18
Dz 22, 3-16
Dz 9, 1-22
Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)
J 15, 16
Mk 16, 15-18

Aktualności

Informacje dotyczące uczestnictwa w Liturgii      Obowiązują nowe rozporządzenia władz państwowych odnośnie uczestnictwa w liturgii:

 

 Limit wiernych w kościele wynosi 30% miejsc, czyli w naszym kościele jest to 90 osób.

Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

Jednocześnie od 20 czerwca zniesiona została dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.
Jesteś naszym 1814581 gościem