Liturgia
2023-03-21, Wtorek, Rok A, I, IV Tydzień Wielkiego Postu
Ez 47, 1-9. 12
Ps 46
Ps 51 (50), 12a. 14a
J 5, 1-16
2023-03-22, Środa, Rok A, I, IV Tydzień Wielkiego Postu
Iz 49, 8-15
Ps 145
J 11, 25a. 26
J 5, 17-30
2023-03-23, Czwartek, Rok A, I, Dzień Powszedni albo wspomnienie Św. Turybiusza z Mogrovejo, biskupa
Wj 32, 7-14
Ps 106
J 3, 16
J 5, 31-47

Aktualności

2023-03-18 - Plan wizytacji kanonicznej

 

Program wizytacji kanonicznej

w Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Studzienicach

w dniach 24 – 26.03.2023r.

Biskup Marek Szkudło

 

                                                                                      

 

Piątek 24.03.

15.30 – Spotkanie z kapłanami Dekanatu Miedźna na Probostwie.

17.00 – Kanoniczne powitanie Ks. Biskupa w Parafii i Droga Krzyżowa.

18.00 – Msza Święta w intencji Parafian i wszystkich Grup Parafialnych.

19.30 – Spotkanie w Remizie OSP z organizacjami działającymi w Sołectwie /Rada Sołecka, OSP, KGW, Kółko Rolnicze, Górnicy, LKS Studzienice/.

 

Sobota 25.03.

10.00 – Msza w intencji Rodzin z błogosławieństwem dzieci i matek oczekujących potomstwa.

               Po Mszy spotkanie z ministrantami i Dziećmi Maryi.

12.00 – Spotkanie na probostwie z Pracownikami Parafii.

14.30 – Spotkanie w domu rodzinnym z małżeństwem i rodziną Państwa Anny i Augustyna Janosz, obchodzących w tym roku 70 rocznicę małżeństwa.

16.30 – Różaniec.

17.00 – Msza Parafialna.

18.00 – Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską na Probostwie.

 

Niedziela 26.03.

   8.00 – Msza za zmarłych Proboszczów i Kapłanów, którzy pracowali w naszej Parafii.

   9.15 – Modlitwy na Cmentarzu za zmarłych Kapłanów i Parafian.

11.00 – Msza w intencji Młodzieży, Świadków i rodzin z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania.

12.30 – Spotkanie na Probostwie z Dyrekcją Szkoły i Katechetkami.


2023-03-17 - Zaproszenie - Niedziela Palmowa

 

 

 

ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ MŁODYCH DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH

 

     Bracia i Siostry! Droga Młodzieży!

 

     Niedziela Palmowa przez wiele lat była w naszej archidiecezji świętem młodego Kościoła, który spotykał się w katedrze, by w duchu wiary rozpocząć wspólnie przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Także w tym roku zapraszam młodzież w niedzielę 2 kwietnia br. na godz. 14.00 do katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

 

     Zapraszam wszystkich młodych, w tym tworzących w parafiach młodzieżowe grupy i wspólnoty, członków ruchów i stowarzyszeń. Niech katedra będzie miejscem spotkania, modlitwy i wzrostu nas wszystkich.

     

     Do koncelebrowania Mszy św. w intencji młodzieży w Niedzielę Palmową Młodych zapraszam księży katechetów i duszpasterzy młodzieży.

 

     Mam nadzieję, że to spotkanie młodych przy ołtarzu katedralnym - z palmami w rękach - stanie się dla nich okazją do uroczystego wyznania wiary, znakiem świadomej decyzji pójścia za Chrystusem, na którym staramy się budować swoją przyszłość, za którym pójdziemy na Golgotę i z którym spotkamy się u wejścia do pustego grobu.

 

                                                      Z pasterskim błogosławieństwem

 

                                                                                                                                                                                                            † Wiktor Skworc

                                                                                                                                                                                            Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

Katowice, 16 marca 2023 r.


2023-03-11 - Oświadczenie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

OŚWIADCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI

METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY

 

 

 

     Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

 

     W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

 

     Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.

 

     To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.

 

     Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.

 

     Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

 

 

                                Warszawa, 9 marca 2023 roku

                                                                                                                                                                                                                                                   ✠ Stanisław Gądecki

                                                                                                                                                                                                                                    Arcybiskup Metropolita Poznański

                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 


2023-03-10 - Fundacja Opoka

 

                     

 


2023-03-02 - Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

     W piątek 24 lutego br. minął rok od zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Do tej pory wojna pochłonęła setki tysięcy osób, nie tylko żołnierzy, ale również cywilów, w tym kobiety, dzieci i osoby starsze. Miliony osób straciły domy i zostały zmuszone do ucieczki w poszukiwaniu pomocy i bezpiecznego schronienia.

 

    W ewangelicznym geście miłosiernego samarytanina, otworzyliśmy z hojnością nasze domy i serca. Granice Polski przekroczyło 8,5 mln uchodźców wojennych, a duża część z nich znalazła w naszej ojczyźnie pomoc i schronienie. Osoby prywatne oraz instytucje przystąpiły do niesienia pomocy potrzebującym.

 

    Kościół w Polsce, za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych udzielił wsparcia w różnej formie ponad 2 mln uchodźców. Wartość pomocy w postaci udzielenia schronienia, posiłków, paczek żywnościowych i darów rzeczowych oraz wsparcia integracyjnego wyniosła ok. 337 mln zł. Od pierwszych dni wojny Caritas udziela wsparcia rzeczowego w Ukrainie, wysyłając transporty pomocy humanitarnej o wartości ok. 260 mln zł.

 

    Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w jedną z niedziel Wielkiego Postu po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.

 
     Ufam, że dzięki modlitwie – już wkrótce – będziemy cieszyć się sprawiedliwym pokojem w Ukrainie, a dzięki naszemu wsparciu materialnemu, żaden z naszych braci i sióstr Ukraińców nie pozostanie bez pomocy.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   ✠ Stanisław Gądecki

                                                                                                                                                                                                                                    Arcybiskup Metropolita Poznański

                                                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 


2023-03-01 - Wirtualny spacer...

 

 

 


2023-02-11 - Pomoc dla Turcji i Syrii

 

 

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATPOWICKIEGO

W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

 

Drodzy Diecezjalnie! Bracia i Siostry!

 

     Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa. Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych i w mediach parafialnych.

     Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność, opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy wspierali odbudowę i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej bieżących potrzebach.

     Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

                                                                                                                                                                                                      † Wiktor Skworc

                                                                                                                                                                                       Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

 

 

Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać na konto

Caritas Archidiecezji Katowickiej

w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice

nr rachunku 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062

tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii”

lub poprzez system płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/

 

 


2023-01-27 - Koncert kolędowy Zespołu Universe

W niedzielę 22 stycznia o godzinie 15.00 w naszym kościele miał miejsce koncert kolędowy Zespołu „Universe”.

Zespołowi i wszystkim Uczestnikom - Gościom i Parafianom serdecznie dziękuję za udział i wspólne kolędowanie...

            

 

            

 

                               

 

                                                                                            

 

                                                                                                                                                   I BONUS...

                                                                                              


2023-01-26 - Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

 

 

Już w lutym zapraszamy na wiosenne nowości w naszym Archidiecezjalnym Centrum Formacji Pastoralnej!

 

 Zapytaj o wiarę ONLINE - edycja dla uczestników z Polski i z zagranicy!

 Start: 28 lutego. Zajęcia (w formie 10 wykładów) będą odbywały się we wtorki od 19.00-21.15 na platformie zoom.

 

 Ekumenizm ONLINE – edycja dla uczestników z Polski i z zagranicy!

  Start: 2 marca. Zajęcia (w formie 10 wykładów) będą odbywały się w czwartki od 19.00-21.00 na platformie zoom.

 

 Studium Wiary/Szkoła Katechetów Parafialnych – edycja Katowice 2023 dla uczestników z naszego regionu oraz Polski i z zagranicy!

 Start: 24 lutego. Zajęcia będą odbywały się w formie hybrydowej (zajęcia stacjonarne ze streamingiem oraz zajęcia online). Całość obejmuje 2 lata (4 semestry). Jeden semestr to 10 spotkań (piątek popołudniu, sobota) obejmujących łącznie 120 godzin zajęć.

 

 Podcast WIARYgodni

 Dostępny na: Youtube, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartMEDIA , Sound Cloud , PlayerFM.

 Tematyka: biblijna, rozmowy z pogranicza różnych dziedzin teologii i nie tylko.

 

 


2022-12-09 - Przyszedłem, aby wszyscy mieli życie i mieli je w obfitości

Drogi Księże Proboszczu,

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Misji!

  

          Moc gorących pozdrowień z Mozambiku. Jesteśmy prawie na początku pory deszczowej i dlatego jest bardzo gorąco, chodzimy jak muchy w smole! Nasze dziewczęta z internatu już pojechały na wakacje. Przyjmujemy nowe zapisy na 2023 rok, podniosłyśmy też czesne by trochę zrównać się z tutejszymi internatami. Budowa naszego nowego Internatu, na około 25 dziewcząt, przebiega dobrze i ufamy że w styczniu będziemy mogły wprowadzić już pierwszą grupę. Potrzeba nam wymyśleć i wybudować piec z piekarnikiem, który by mógł zaoszczędzić drewno, bo sposób lokalny, na 3 kamieniach, w naszych warunkach nie zdaje sprawy. Mieszkamy w sporej miejscowości gdzie dostęp do drewna nie jest łatwy, dodatkowo chcemy uczyć dziewczęta oszczędności opalu, dbania o otoczenie w ramach Encykliki papieskiej oraz różnorodności potraw. Już wypaliłyśmy cegły, jednak potrzeba szukać funduszy na oczyszczenie terenu, wybudowanie, pokrycie, utwardzenie podłoża ... Opatrzność Boża z pewnością pomoże....

 

            Dziś chce się z Wami moim krótkim doświadczeniem z naszej malej Kliniki Zielnej gdzie pracuje od Lutego. Różne są choroby z którymi ludzie tu przychodzą, z reguły są to choroby skóry, reumatyzm, oparzenia, ukąszenia węży czy trudne choroby z którymi szpital sobie nie radzi. Przyjmujemy także sporo dzieci sierot. 

             Reumatyzm to pospolita choroba związana z wiekiem i klimatem, do ulżenia skutków robię maść z dodatkiem piri/piri, oraz polecam okłady z borowiny, co daje bardzo pozytywne rezultaty.

             Nigdy nie widziałam tylu ukąszeń żmij i węży co tutaj, specjalnie w porze wytężonej pracy na polach. Jako ze w Publicznych Ośrodkach Zdrowia nie ma żadnego antidotum na jad, osoby ukąszone szukają u nas pomocy. Kupuje bydlęce kości udowe z których to robię tak zwane czarne kamienie, które po prostu są produktem ich karbonizacji, po której mają silne właściwości wchłaniania. Po nacięciu miejsca ukąszenia, kamień przysysa się do skóry i zaczyna wciągać truciznę.  Oddziela się dopiero wtedy kiedy wyssie cały jad, co może trwać od kilku godzin do kilku dni. Istnieją żmije, których jad szybko powoduje bardzo silne reakcje neurologiczne. Dzięki Bogu, dotąd nikt mi tu nie zmarł, potem w domach już nie wiem, ale nie słyszałam. Prosimy zawsze o zwrot kamieni by, po ich zdezynfekowaniu, móc użyć je jeszcze raz.

           W naszym otoczeniu żyje wiele osób zarażonych HIV, dlatego też nie dziwi fakt że istnieje wiele sierot, które potrzebują mleka aż do 2 roku życia. Większość tych dzieci jest wychowywanych przez dziadków ze strony matki, bo lud makhuwa jest matrilinearny. Mleko tutaj jest bardzo drogie i rolnicy, w większości nie mogliby sobie pozwolić na jego zakup. Dzieci są zawsze błogosławieństwem dla rodziny, dlatego też sierocińce są tutaj rzadkością, po stracie matki dzieci są przyjmowane do rodzin najbliższych krewnych. Wielu z nich to nie chrześcijanie ale wydaje mi się, że w praktyce żyją słowami Jezusa lepiej niż niejeden z nas.

 

            Czuję, ze powinnam poświęcić więcej czasu dla nich, ale udzielając się w 3 rozległych parafiach (około 80 wspólnot) i to na wielu polach, nie starcza mi ani czasu ani sił…

             

             Dziękuję z serca wszystkim, którzy pamiętają o dziełach misyjnych Kościoła w swoich modlitwach i ofiarach. Niech Pan będzie Wam nagrodą!

Życząc błogosławionego czasu Adwentu, przyjmijmy z miłością małego Jezusa w każdym dziecku i tym, który puka do naszych drzwi...

           

Pełnego błogosławieństw i pokoju 2023 Roku!

 

                                                                                  

                                                                                 Monapo, Mozambique, Adwent 2022

 

                                           Wdzięczna

                                           Ir. Rozalia, Jadwiga Paliczka, SSpS

 

 

                                                                 

 

         

 

         


strona:
1
2
 > 
>>

Jesteś naszym 2082804 gościem