Liturgia
2021-06-21, Poniedziałek, Rok B, I, Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Rdz 12, 1-9
Ps 33 (32), 12-13. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 12)
Por. Hbr 4, 12
Mt 7, 1-5
2021-06-23, Środa, Rok B, I
Rdz 15, 1-12. 17-18
Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)
J 15, 4a. 5b
Mt 7, 15-20

Aktualności

2021-06-12 - Informacje dotyczące uczestnictwa w Liturgii

       Obowiązują nowe rozporządzenia władz państwowych odnośnie uczestnictwa w liturgii:

 

 To powoduje, że w liturgii w naszym kościele może uczestniczyć 150 osób, zachowujących obowiązek zakrywania ust i nosa.

Na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.

Od 26 czerwca limit wiernych w kościele wynosić będzie 75% miejsc, czyli w naszym kościele będzie to 225 osób.

W każdej z tych sytuacji limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

 

Jednocześnie od 20 czerwca zniesiona zostaje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej:

Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali,

że 20 czerwca br. dyspensy zostaną zniesione jednocześnie we wszystkich diecezjach,

w których do tej pory obowiązywały w związku z pandemią Covid-19.

www.episkopat.pl

 

Nie będzie też od niedzieli 20 czerwca transmisji internetowych z naszego kościoła.

 

 

2021-06-11 - Wolne intencje mszalne - 2021r.

 

LIPIEC

Środa 21.07.               – godzina 7.00

Piątek 23.07.              – godzina 7.00

Poniedziałek 26.07. – godzina 7.00

 

 SIERPIEŃ

Poniedziałek 02.08. – godzina 7.00

Poniedziałek 09.08. – godzina 7.00

Poniedziałek 16.08. – godzina 7.00

Poniedziałek 23.08. – godzina 7.00

 

WRZESIEŃ 2021r.

Poniedziałek 06.09. – godzina 7.00

Środa 08.09.               - godzina 7.00

Środa 29.09.              – godzina 7.00

 

PAŹDZIERNIK 2021r.

Poniedziałek 04.10. – godzina 7.00

Środa 06.10.               – godzina 7.00

Piątek 08.10.              – godzina 7.00

Piątek 15.10.              – godzina 7.00

Piątek 22.10.              – godzina 7.00

Poniedziałek 25.10. – godzina 7.00

Środa 27.10.              – godzina 7.00

Niedziela 31.10.       – godzina 15.00

 

LISTOPAD 2021r.

Niedziela 07.11.        – godzina 10.30

Poniedziałek 08.11. – godzina 7.00

Piątek 12.11               – godzina 7.00

Niedziela 14.11.        – godzina 10.30

Poniedziałek 22.11. – godzina 7.00

Środa 24.11.               – godzina 7.00

Niedziela 28.11.        – godzina 10.30

 

GRUDZIEŃ 2021r.

Sobota 04.12.            – godzina 8.00

Niedziela 05.12.        – godzina 8.00

Niedziela 05.12.        – godzina 10.30

Niedziela 05.12.        – godzina 15.00

Środa 08.12.               – godzina 7.00

Sobota 11.12.            – godzina 8.00

Niedziela 12.12.        – godzina 8.00

Niedziela 12.12.        – godzina 10.30

Piątek 17.12.              – godzina 17.00

Sobota 18.12.            – godzina 8.00

Niedziela 19.12.        – godzina 8.00

Niedziela 19.12.        – godzina 10.30

Niedziela 19.12.        – godzina 15.00

Czwartek 23.12.        – godzina 17.00

Sobota 25.12.            – godzina 8.00

Niedziela 26.12.        – godzina 10.30

Poniedziałek 27.12. – godzina 7.00

Środa 29.12.               – godzina 7.00

Czwartek 30.12.        – godzina 7.00.


2021-06-03 - Boże Ciało 2021

Dziękuję Wszystkim za ogrom pracy i za Wasze świadectwo wiary.
A Paniom Agnieszce Szafron i Danucie Skrzypek dziękuję za zdjęcia.
 
               
 
                
 
               
 
               
 
               
 
              
 
             
 
       
 
                                 

2021-05-20 - Biuro EK Travel - Pielgrzymki

     Na prośbę Biura Podróży EK Travel zamieszczam następującą informację:

     

               Biuro Podróży EK Travel z Tychów wznawia swoją działalność. Na jesień tego roku planowane jest kilka kierunków: 

               m.in. Armenia od 27.09. do 04.10. 2021r.

oraz piesza pielgrzymka do Santiago de Compostela od 05.10 do 15.10. 2021r.,

na które są jeszcze wolne miejsca.

 

                    Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Biura:   www.ektravel.pl

                    oraz w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/EKTravelBiuroPodrozy/

                                                                                           https://www.instagram.com/ek_travel_biuro_podrozy/


2021-03-27 - Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w związku z sytuacją epidemiologiczną

     1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną obowiązują nadal dotychczasowe akty prawne i wskazania, z uwzględnieniem bieżących aktualizacji kościelnych i cywilnych.

 

     2. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. odnośnie do limitu uczestników nabożeństw w kościołach, w Eucharystii niech uczestniczą przede wszystkim osoby związane z intencją Mszy św. Bezwzględnie należy zachowywać zasadę – 1 osoba na 20 m2. Zaleca się zaznaczanie w ławkach bezpiecznych stref. Z najwyższą troską trzeba też wypełniać wskazania dotyczące bezpieczeństwa, stosowania dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem głównego celebransa) oraz dezynfekcji powierzchni i wietrzenia kościoła. Za te profilaktyczne i konieczne działania odpowiedzialni są proboszczowie i administratorzy parafii, którym stanowczo przypominam obowiązek posłuszeństwa (por. kan. 273).

 

     3. Przypominam, że ważna jest nadal dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., dlatego w aktualnej sytuacji serdecznie zachęcam wiernych do duchowej łączności, szczególnie w liturgii dni Wielkiego Tygodnia, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych, a także do korzystania z transmisji archidiecezjalnych lub parafialnych celebracji, udostępnianych za pośrednictwem Internetu. W dni Triduum Sacrum zachęcam do korzystania z transmisji z katowickiej katedry, która jest pierwszym miejsce sprawowania paschalnych tajemnic naszego zbawienia, uobecnianych w liturgii Kościoła.

 

   4. Mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem drogą kropelkową, kolejny raz usilnie zalecam wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę, a celebransom tę formę jej udzielania. O tym zaleceniu celebrans Mszy św. powinien informować każdorazowo wiernych w ramach wstępnego pozdrowienia lub bezpośrednio przed udzielaniem Komunii św. Osobom, które mimo zalecenia chcą przyjąć Komunię św. do ust, należy jej udzielić na końcu obrzędu Komunii św. lub równocześnie w innym miejscu kościoła, jeśli pozwala na to liczba szafarzy. Szafarze są również zobowiązani – przed i po udzielaniu Komunii św. - do koniecznych zabiegów dezynfekujących. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. są również proszeni o przyjmowanie Komunii św. na rękę.

 

    5. W ciągu dnia kościoły pozostają otwarte. Zachęcam wiernych, zwłaszcza gdy z uwagi na bardzo poważną sytuację epidemiczną na Górnym Śląsku nie będą mogli wziąć udziału w Mszach świętych i nabożeństwach, do nawiedzania kościoła i adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w całym okresie wielkanocnym.

 

    6. Apeluję do Księży Dziekanów, aby wzorcowo przestrzegali wskazań zawartych w Zarządzeniu i reagowali na ewentualne zgłoszenia ich lekceważenia w parafiach dekanatu.

 

    Powyższe Zarządzenie należy przedstawić wiernym oraz umieścić w gablotce i na stronie internetowej parafii.

 

 

                                                                                                                                                                                                                          † Wiktor Skworc

                                                                                                                                                                                                        Arcybiskup Metropolita Katowicki

 

    Katowice, 26 marca 2021r.


2021-02-09 - Rok Świętego Józefa

DEKRET METROPOLITY KATOWICKIEGO
ODPUSTY Z OKAZJI ROKU JUBILEUSZOWEGO NA CZEŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA
W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

 

Zarówno dla odnowienia naszej wierności z Bogiem oraz pogłębionego rozezn awania Jego woli w życiu, jak i duchowego ubogacenia celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach tego Roku Jubileuszowego, działając przede wszystkim według wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w liście apostolskim Patris corde, a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apostolskiej i dokument Komisji Duszpasterstwa KEP[1], ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 2 lutego do 8 grudnia 2021 r. , ze wskazaniem na podjęciem właściwych dla tego czasu działań duszpasterskich.

 

 1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy wolni od wszelkiego grzechu, podejmą w Roku świętego Józefa następujące dzieła duchowe:

 - przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o świętym Józefie;
 - na wzór świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy;
 - będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzinie i pomiędzy narzeczonymi;
 - powierzą swą działalność (szczególnie pracę zawodową) opiece świętego Józefa lub będą Go wzywali w modlitwach wstawienniczych za osoby bezrobotne, aby mogły znaleźć zatrudnienie, a także w intencji poszanowania godności ludzkiej pracy;
 - będą odmawiać Litanię do świętego Józefa, ofiarowaną w intencji Kościoła prześladowanego oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne sposoby prześladowanym;
 - odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego Józefa) dowolną, prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności
na cześć tego Świętego.

 

Uwzględniając obecną sytuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar odpustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i tych wszystkich, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy wolni od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, zwykłych warunków odpustu, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda (np. w szpitalu), akt pobożności na cześć świętego Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci. Przy tej okazji zachęcam kapłanów, aby poświęcali się sakramentowi pokuty i często – jeśli tylko to możliwe – osobiście i korzystając z pomocy nadzwyczajnych szfarzy – zanosili Komunię świętą do osób chorych i osłabionych wiekiem.

 

 2. Kościołami jubileuszowymi będą:

 - katedra Chrystusa Króla w Katowicach;
 - sanktuaria i bazyliki:

 świętego Józefa w Rudzie Śląskiej,
 sanktuarium i bazylika Matki Bożej Bogucickiej w Katowicach,
 sanktuarium i bazylika Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich,
 sanktuarium i bazylika Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie,
 sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach,
 sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej,
 bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach,
 bazylika św. Wojciecha w Mikołowie,
 bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku.
 - kościoły pod wezwaniem świętego Józefa w miejscowościach:

 Chorzów,
 Czarków,
 Czerwionka-Leszczyny,
 Godów,
 Jastrzębie-Zdrój, świętej Barbary i świętego Józefa
 Katowice-Józefowiec,
 Katowice-Załęże,

 Mysłowice-Krasowy,
 Nieboczowy,
 Piekary Śląskie-Józefka,
 Rybnik (dwie parafie),
 Świętochłowice-Zgoda,
 Tychy-Wartogłowiec,
 Żory-Osiny.
 - inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania:

 Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie,
 Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce,
 Królowej Apostołów w Rybniku.
 Do pielgrzymowania do wymienionych miejsc świętych szczególnie zachęcam narzeczonych i całe rodziny.

 

 3. Duszpasterzy, na czele z księżmi proboszczami, zobowiązuję do podjęcia w czasie Roku Jubileuszowego realizacji – w ramach przepowiadania, liturgii, posługi charytatywnej i innych działań pastoralnych – wybranych wytycznych zawartych w dokumencie przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa pt. Rok świętego Józefa. Propozycje duszpasterskie do wykorzystania w diecezjach i parafiach. Szczególną zaś formą oddawania czci Opiekunowi Świętej Rodziny niech będzie Msza św. wotywna o świętym Józefie wraz z nabożeństwem Jemu poświęconym, sprawowana 19. dnia każdego miesiąca (luty-listopad br.).

 

 4. Mając na uwadze robotniczo-przemysłową specyfikę wielu parafii archidiecezji katowickiej, zalecam wyakcentowanie postaci świętego Józefa w ramach przepowiadania w uroczystości z Nim związane: 19 marca i 1 maja br.

 

 Dekret ten jest ważny jedynie w czasie Roku Jubileuszowego na cześć świętego Józefa.

 

 + Wiktor Skworc, Arcybiskup Metropolita Katowicki 
 Katowice, 28 stycznia 2021 r.


2020-11-20 - Wirtualny spacer...

 

 

 


2020-02-22 - Przygotowanie do małżeństwa - ważne informacje dla narzeczonych

 

                W związku ze zmianami w przygotowaniu do małżeństwa proszę narzeczonych zawierających w tym roku związek małżeński

o kontakt w sprawie spisania protokołu,

a narzeczonych planujących zawarcie małżeństwa w 2021 roku o podanie w Kancelarii jego daty.


2020-02-01 - GeoCmentarz

                    W zakładce Duszpasterstwo znajdziemy odnośnik GeoCmentarz.

Jest to wyszukiwarka grobów i osób pochowanych na Cmentarzu Parafii

Świętego Jana Chrzciciela w Studzienicach.

 

KLIKNIJ TUTAJ


2020-01-23 - Dane kontaktowe do delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej

  Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

  Ks. Łukasz Płaszewski

  Kuria Metropolitalna

  ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)

 40-043 Katowice

 kom.: +48 519 318 959

 e-mail: delegat.dm@katowicka.pl


strona:
1

Jesteś naszym 1679239 gościem