Liturgia
2024-05-29, Środa, Rok B, II, Wspomnienie Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
1 P 1, 18-25
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)
Mk 10, 45
Mk 10, 32-45
2024-05-30, Czwartek, Rok B, II, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Wj 24, 3-8
Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 13)
Hbr 9, 11-15
J 6, 51ab
Mk 14, 12-16. 22-26
2024-05-31, Piątek, Rok B, II, Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
So 3, 14-18
Iz 12
Łk 1, 45
Łk 1, 39-56

Aktualności

2024-05-26 - X Festyn Sołecko Parafialny

W niedzielę 2 czerwca będzie miał miejsce X Festyn Sołecko – Parafialny. Jak co roku obok tradycyjnych atrakcji wystąpią zespoły muzyczne.

W tym roku będą to:

                                                                                              Zespół 'Maszkety'                                                                       Zespół 'Alpina Show'  

                                                                                      http://maszkety.com.pl/                                        https://www.facebook.com/ciderland/?locale=pl_PL

 

                        

 

Orkiestra Dęta KWK Mysłowice - Wesoła

https://orkiestramyslowicewesola.pl/

 

  

 

 

 

Chętnych chcących wspomóc finansowo to przedsięwzięcie bądź właczyć się w jego organizację prosimy o kontakt z Panią Sołtys lub Księdzem Proboszczem.

 

 

PROGRAM FESTYNU:

14.30 – Rozpoczęcie Festynu przy Remizie OSP w Studzienicach.             

15.00 – Koncert Zespołu „MASZKETY”.

15.30 – Zawody sportowe dla dzieci i rodzin.

16.45 – Rozdanie nagród uczestnikom zawodów sportowych i za uczestnictwo w nabożeństwach majowych.

17.00 – Występ Zespołu „ALPINA SHOW”.

19.00 – Koncert ORKIESTRY DĘTEJ KWK „MYSŁOWICE WESOŁA”.

20.30 – Losowanie nagrody głównej Loterii Fantowej.

21.00 – Apel Jasnogórski – zakończenie Festynu.

 

W programie oczywiście, jak co roku, dla każdego coś miłego:

- Loteria Fantowa – nagroda główna: telewizor;

- napoje bezalkoholowe;

- kawa, herbata;

- swojskie ciasta;

- lody;

- grochówka, kiełbasa z grilla, hamburgery, frytki;

- dmuchańce dla dzieci oraz wiele innych atrakcji...

Udana zabawa i zadowolenie gwarantowane!!!

Serdecznie zapraszamy!!!


2024-05-25 - Dyspensa na 31 maja 2024 roku

Ksiądz Arcybiskup Adrian Galbas udziela wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie archidiecezji katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek po Bożym Ciele, tj. 31 maja 2024 roku. Tych, którzy skorzystają z dyspensy Ksiądz Arcybiskup prosi o modlitwę w intencji cierpiących i o przekazanie - w miarę możliwości - jałmużny dla biednych.


2024-05-24 - Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

     Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

 

     Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

 

     Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej. Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

 

     Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

 

     Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

 

     Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

 

Stegna, 23 maja 2024 r.


2024-05-17 - List Siostry Rozalii

 

 

Przyjdź Duchu Święty i odnów oblicze ziemi, tej ziemi….

 

 

                                                                                   Mozambik, Zesłanie Ducha Świętego 2024

 

Drogi Księże Proboszczu,

Drodzy Przyjaciele Misji!

 

 

            Zesłanie Ducha Świętego w początkach czasu Kościoła dało apostołom moc do przemiany oblicza Ziemi poprzez głoszenie Ewangelii. Ten sam Duch także i dziś jest naszą siłą i działa tam, gdzie zasiew nie zawsze jest łatwy lub “ziemia jałowa”.

            Żyjemy czasem paschalnym, najpiękniejszym dla nas, chrześcijan. Po długim czasie katechez, skupień dla katechumenów, świętujemy teraz czas chrztów w naszych wspólnotach. Tylko w samym centrum naszej parafii, we wspólnocie “Świętego Pawła”, w Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego było ponad 170 chrztów dzieci, młodzieży i dorosłych. Była to niebywała radość ale i wyzwanie, jak zachować spokój i atmosferę modlitwy podczas gdy sporo gości nie było katolikami.

            Część ludzi dorosłych, tak młodych jak i w podeszłym wieku, czeka wciąż na Chrzest a to z powodu braku chęci na zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego. W większości przypadków jeden ze współmałżonków jest już ochrzczony, drugi jeszcze nie. W dniu Chrztu obydwie strony muszą zawrzeć  Sakrament Małżeństwa i z tym właśnie jest tu problem. Wszyscy chcą być ochrzczeni ale nie spieszy im się do małżeństwa. Mają spore opory przed zawarciem związku sakramentalnego z różnych przyczyn. Istnieje duży brak w zrozumieniu wiary, myśli się że Chrzest Św. otwiera automatycznie dostęp do Nieba! Egoizm, brak potrzeby życia sakramentami, brak zaufania miedzy małżonkami, to niektóre z przyczyn. Mężczyźni czasami odpowiadają nam że, jako współmałżonkowie,  jeszcze się nie dopasowali do siebie, a to po 30 latach wspólnego pożycia, mając dzieci i wnuki! Żyjemy tutaj w kulturze matriarchalnej i przeważającej religii islamu, co ma swój wpływ na brak wierności z obu stron i  dlatego nie chcą się “związać” na zawsze. Nie trudno spotkać matki z czwórką, piątką dzieci, gdzie każde z nich ma swojego ojca. Cóż, potrzeba nam nie tyle sądzić czy bezwiednie “opuszczać ręce”, ale z wielką cierpliwością i nadzieją próbować nowych dróg ukazania piękna rodziny scalonej Bogiem, wzmocnić uczestnictwo małżeństw w różnych spotkaniach formacyjnych, modlić się i pościć ponieważ, jak nasz Zbawiciel powiedział, niektóre demony można wypędzić tylko poprzez post i modlitwę!

            Ale nie wszystko jest tak suche, istnieje spora liczba małżeństw które zawarły sakramentalny związek małżeński; jedno z nich jest fenomenalne, prawdziwy cud! Obydwoje są młodzi, wychowali się w tej samej wspólnocie, byli członkami Dziecięctwa Misyjnego a teraz są jego liderami. Po skończeniu szkoły zdecydowali się na sakramentalny związek małżeński. Czysty cud i wspaniałe świadectwo dla młodych i nie młodych. Trzeba zaznaczyć, ze tu nikt nie zawiera związków małżeńskich bez posiadania wpierw paru dzieci, jako zastaw, bo tutaj bezdzietność jest powodem separacji ...

W czasie paschalnym, w rozlicznych naszych wspólnotach trzech parafii, dokonują się ceremonie Chrztów Świętych. Nasza parafia świętuje tym roku 50 rocznicę swojej fundacji, toteż jako prezent, po 10 latach “suszy”, parafianie mogli się radować uczestnicząc w zawarciu małżeństwa 6-ciu par. Jedni z nich są młodzi, inni już nie tak bardzo, ale wszyscy szczęśliwi, że dana im była ta łaska, pomimo wielu trudności napotkanych po drodze. W pracy pastoralnej trzeba nam się zająć, pomóc także tym małżeństwom które przeżywają kryzysy, żyją w separacji, cierpiąc i błąkając się po zgubnych ścieżkach życia; przyprowadzić do Zdrojów Życia. Oby nam Bóg błogosławił!

             Kochani, dziękuję z serca wszystkim którzy pamiętają o nas, Misjonarzach, ofiarowując swoje modlitwy i dary. Bez was, ani rusz! Czas żniw pozostawiamy Panu; a nam, trud dawania najlepiej jak tylko potrafimy. Niech Duch Pana zstąpi na nas wszystkich ze swoją Mocą! Przyjdź Duchu Święty! Przyjdź!

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Z modlitwą, wdzięczna

 

                                                                                                                                                                                                                                               Ir. Rozalia J. Paliczka, SSpS

   

    

 


2024-05-16 - Oferta pielgrzymki

Biuro Santiago Tours wspólnie z Parafią pw. Św. Michała Archanioła w Orzegowie organizuje samolotową pielgrzymkę do Turcji w terminie 16 - 28.08.2024. Jest jeszcze 7 wolnych miejsc. Program pielgrzymki przewiduje zwiedzanie w małej grupie (około 20 osób) miejsc związanych ze szlakiem Św. Pawła oraz zabytków i miejsc charakterystycznych dla Turcji np. Kapadocja, czy Pamukkale. Oferta zawiera także 4 dni wypoczynku nad Morzem Egejskim w hotelu z opcją All inclusive, dlatego jest dobrym wyborem na okres wakacji, bo proponuje zwiedzanie i wypoczynek

 

Santiago Tours

43-100, Tychy
Ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

 Adresy e-mail:

 Telefon
 • + 48 881 385 891

 

                                                   

 


2024-05-11 - Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

            Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

 

              „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

 

              Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

 

            W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

 

                                                                                                                                                                        Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

   Jasna Góra, 2 maja 2024


2024-02-12 - Archidiecezjalna Pielgrzymka do Lourdes


2023-12-31 - Koncert Zespołu Mały Śląsk

W niedzielę 21 stycznia miał miejsce w naszym kościele Koncert Kolędowy Zespołu Pieśni i Tańca 'Mały Śląsk'.
 Wszystkim uczestnikom -  wykonawcom: śpiewakom i muzykom, jak i wszystkim aktywnym widzom bardzo serdecznie dziękuję.
Koncert był wspaniałą ucztą zrówno muzyczną jak i duchową.
  
 
  
 
 
 

2023-10-18 - Regulamin cmentarza Parafii św. Jana Chrzciciela w Studzienicach

 

 

 1. Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni bowiem, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania. 
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.
 3. Właścicielem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Studzienicach, ul. Szewczyka 87, tel. 32 / 211-51-50.
 4. Rodzina, bądź opiekunowie są zobowiązani do utrzymania grobu w należytej czystości, do usuwania z niego chwastów, odpadów itp. oraz składowania ich w miejscu do tego wyznaczonym tzn. w kontenerze.
 5. Sprawy związane z pochówkiem, pracami kamieniarskimi, rezerwacją czy przedłużeniem miejsca załatwia się w godzinach urzędowania Kancelarii Parafialnej.
 6. Planując ustawienie nagrobka konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia Parafii. W tym celu należy w Kancelarii uiścić przewidzianą w prawie zwyczajowym ofiarę.
 7. Ofiara pochówkowa pobierana jest na okres 20 lat. Po 20-stu latach miejsce pochówku znów jest własnością Parafii, można na tym miejscu pochować innego zmarłego, chyba, że rodzina, bądź opiekunowie przedłużą  w Kancelarii Parafialnej rezerwację na kolejne lata, składając stosowną ofiarę. Ofiary z cmentarza służą regulowaniu opłat za jego utrzymanie np. wywóz śmieci, rachunki za wodę.
 8. Na cmentarzu zabrania się:
  a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
  b) wysypywania odpadów poza miejscem do tego przeznaczonym,
  c) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania napojów alkoholowych,
  d) wprowadzania zwierząt,
  e) jazdy wszelkimi pojazdami, za wyjątkiem wózków inwalidzkich.
 9. Cmentarz jest otwarty od godzin porannych aż do zmierzchu. Po zapadnięciu zmroku przebywanie na cmentarzu jest zabronione.
 10. Poza powyższymi punktami regulaminu obowiązuje „ Instrukcja w sprawie pogrzebu, księgi cmentarza, księgi zmarłych, kremacji zwłok bądź ekshumacji” wydana przez Metropolitę Katowickiego z dnia 04.01.1994r   w Katowicach.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

2023-10-17 - GeoCmentarz

                    W zakładce Duszpasterstwo znajdziemy odnośnik GeoCmentarz.

Jest to wyszukiwarka grobów i osób pochowanych na Cmentarzu Parafii

Świętego Jana Chrzciciela w Studzienicach.

 

KLIKNIJ TUTAJ


strona:
1
2
 > 
>>

Jesteś naszym 2412523 gościem