Cicha noc, święta noc, wszystko śpi, atoli. Czuwa Józef i Maryja, niech więc Boska

ich Dziecina, w błogim pokoju śpi, w błogim pokoju śpi. 

  Cicha noc, święta noc, Tobie cześć, chcemy nieść. Boś pastuszkom oznajmiony,

przez anielskie Gloria, Jezu witamy cię, Jezu witamy cię. 

  Cicha noc, święta noc, Boże nasz, serca masz, radość sprawia nam nowina,

że nadeszła ta godzina, w kórejś narodził się, w którejś narodził się.

 

Uroczystą Pasterką o pólnocy rozpoczęliśmy w naszym Kościele

świętowanie Pamiątki Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem...

 

menu