Dzień czwarty:
  Cezarea Nadmorska
  Hajfa: Góra Karmel - Kościół Stella Maris i Panorama.
  Kana Galilejska.
  Nazaret: Kościół Świętego Józefa i Zwiastowania NMP.
  "Wesele".

strona:
1
2
3
 > 
>>
menu