Wielki Piątek to dzień Krzyża, choć od rana ma miejsce Adoracja w Ciemnicy. Nie inaczej było w naszym Kościele. Odprawiono równieź Drogę Krzyżową, zaś wieczorem sprawowana była wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej, upamiętniająca wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu. Po Komunii Świętej przeniesiono Najświętszy Sakrament do Bożego Grobu, gdzie rozpoczęła się adoracja.

menu