Tradycyjnie - 4 grudnia - Górnicy obchodzą Święto swej Patronki - Świętej Barbary. Także i w tym roku zgromadzili się w naszym kościele Górnicy, Emeryci Górniczy i ich rodziny, by niestety tym razem bez akompaniamentu Orkiestry dziękować Bogu przez przyczynę Św. Barbary za wszelkie otrzymane łaski i prosić o Boże błogosławienstwo i opiekę w trudnej pracy.

menu