Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

 

 

Parafialna Rada Duszpasterska w Parafii Świętego Jana Chrzciciela W Studzienicach

2022/2027

 

Członkowie z urzędu:

 1. Mirosław Friedrich – proboszcz.
 2. Joanna Pławecka - katechetka.

Członkowie z nominacji:

 1. Leszek Pudełko - Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii.
 2. Jacek Poterałowicz - Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii.
 3. Jolanta Spek - Koło Różańcowe.

 

Członkowie z wyboru: 

 1. Kumor Adam
 2. Masny Marek
 3. Pudełko Teresa
 4. Rachwał Wiesława
 5. Wawrzyczek Danuta
 6. Wawrzyczek Krzysztof
 7. Żurawski Mirosław

 

 

menu