GRUPY MINISTRANCKIE

                                                                                                             GRUPA I:                                                                 GRUPA II:

                                                                                                            1. PUDEŁKO MICHAŁ                                           1. SORNOWSKI KAMIL

                                                                                                            2. Pudełko Paweł                                                   2. Sornowski Paweł

                                                                                                            3. Potyka Antoni                                                    3. Pochłopień Szymon

                                                                                                            4. Potyka Aleksander                                           4. Pochłopień Konrad

                                                                                                            5. Simka Jakub                                                       5. Bojdoł Patryk

                                                                                                            6. Wybrańczyk Maksymilian                               6. Sornowski Michał

                                                                                                            7. Wybrańczyk Kacper

 

                                                                                                                                                         GRUPA III:

                                                                                                                                                         1. SERWA MACIEJ

                                                                                                                                                         2. Makówka Jarosław

                                                                                                                                                         3. Makówka Maksymilian

                                                                                                                                                         4. Grzechnik Marcin

                                                                                                                                                         5. Żurawski Miłosz 

                                                                                                                                                         6. Kamiński Karol

                                                                                                                                                         7. Janosz Franciszek

                                                                                                                                                         8. Fabian Łukasz                                                                         

 

 

PLAN SŁUŻBY MINISTRANTÓW

 

  Sobota 02.12.

  15.30 - Pudełko Paweł.

  16.30 - Grupa I.

 

 Niedziela 03.12.

    8.00 - Grupa I + Sornowski Kamil, Sornowski Paweł, Bojdoł Patryk.

 10.30 - Grupa III + Pochłopień Szymon, Pochłopień Konrad, Sornowski Michał.

 

 Poniedziałek 04.12.
  8.30 - Pochłopień Konrad.

 

 Piątek 08.12.

    7.00 - Grzechnik Marcin, Serwa Maciej, Pochłopień Konrad.

 17.00 - Pozostali Ministranci.

 

 Sobota 09.12.

  15.30 - Pochłopień Konrad.

  16.30 - Grupa II.

 

 Niedziela 10.12.

    8.00 - Grupa III.

 10.30 - Grupa I.

 14.30 - Grupa II.

 

  Sobota 16.12.

 16.30 - Grupa III.

 

 Niedziela 17.12.

    8.00 - Grupa II + Makówka Jarosław, Makówka Maksymilian, Grzechnik Marcin, Fabian Łukasz.

 10.30 - Grupa I + Serwa Maciej, Żurawski Miłosz, Kamiński Karol, Janosz Franciszek.

 

RORATY - WSZYSCY MINISTRANCI !!!

 

 

U W A G A !!!

Zbiórka Ministrantów

w sobotę 23 grudnia

o godzinie 9.00.

 

 

 

menu