GRUPY MINISTRANCKIE

                                                                                                             GRUPA I:                                                                 GRUPA II:

                                                                                                            1. PUDEŁKO MICHAŁ                                           1. SORNOWSKI KAMIL

                                                                                                            2. Pudełko Paweł                                                   2. Sornowski Paweł

                                                                                                            3. Dziuban Antoni                                                 3. Pochłopień Szymon

                                                                                                            4. Trojan Bartosz                                                   4. Pochłopień Konrad

                                                                                                            5. Simka Jakub                                                       5. Bojdoł Patryk

                                                                                                            6. Wybrańczyk Maksymilian                               6. Sornowski Michał

                                                                                                            7. Wybrańczyk Kacper                                         7. Pyrtek Piotr

                                                                                                            8. Trojan Mateusz                                                  8. Pyrtek Kacper

 

                                                                                                                                                         GRUPA III:

                                                                                                                                                         1. MAKÓWKA MAKSYMILIAN

                                                                                                                                                         2. Makówka Jarosław

                                                                                                                                                         3. Bojarski Przemysław

                                                                                                                                                         4. Grzechnik Marcin

                                                                                                                                                         5. Żurawski Miłosz 

                                                                                                                                                         6. Kamiński Karol

                                                                                                                                                         7. Janosz Franciszek                                                                                                                                                                                                                            

 

 Grupy tygodniowe:

  Grupa 1: Makówka Jarosław, Makówka Maksymilian.

  Grupa 2: Grzechnik Marcin, Sornowski Michał, Kamiński Karol, Dziuban Antoni.

  Grupa 3: Bojdoł Patryk, Pyrtek Piotr, Janosz Franciszek, Bojarski Przemysław.

  Grupa 4: Sornowski Paweł, Pudełko Paweł.

  Grupa 5: Pochłopień Szymon, Pochłopień Konrad, Wybrańczyk Maksymilian.

                                                                                                       

   Plan Służby Ministranckiej:   

   

 Niedziela 19.05.2019r.

    8.00 - Grupa III.

  10.30 - Grupa II.

  13.15 - Grupa I.

  14.30 - Wszyscy Ministranci.   

 

 Poniedziałek 20.05.2019r.

    7.00 - Grupa 1.

    7.30 - Wszyscy Ministranci.

 

 Wtorek 21.05.2019r.

   17.30 - Wszyscy Ministranci.

   18.00 - Grupa 2.

 

 Środa 22.05.2019r.

   7.00 - Grupa 3.

   7.30 - Wszyscy Ministranci.

 

 Czwartek 23.05. 2019r.

   17.30 - Wszyscy Ministranci.

   18.00 - Grupa 4.

 

 Piątek 24.05.2019r.

   7.00 - Grupa 5.

    7.30 - Wszyscy Ministranci.

 

 Sobota 25.05.2019r.

     16.30 - Wszyscy Ministranci.

     17.00 - Grupa II.

  

 Niedziela 26.05.2019r.

    8.00 - Grupa I.

  10.30 - Grupa III.

  14.30 - Wszyscy Ministranci. 

  15.00 - Grupa II.

 

 Poniedziałek 27.05.2019r.

    7.00 - Grupa 1.

    7.30 - Wszyscy Ministranci.

 

 Wtorek 28.05.2019r.

   17.30 - Wszyscy Ministranci.

   18.00 - Grupa 2.

 

 Środa 29.05.2019r.

   7.00 - Grupa 3.

   7.30 - Wszyscy Ministranci.

 

 Czwartek 30.05. 2019r.

   17.30 - Wszyscy Ministranci.

   18.00 - Grupa 4.

 

 Piątek 31.05.2019r.

    7.00 - Grupa 5.

    7.30 - Wszyscy Ministranci.

 

U W A G A !!!

Zbiórka Ministrantów

Sobota 01.06.2019r.

Godzina 9.00

Obecność obowiązkowa!!!

 

menu