GRUPY MINISTRANCKIE

                                                                                                             GRUPA I:                                                                 GRUPA II:

                                                                                                            1. PUDEŁKO MICHAŁ                                           1. SORNOWSKI KAMIL

                                                                                                            2. Pudełko Paweł                                                   2. Sornowski Paweł

                                                                                                            3. Dziuban Antoni                                                 3. Pochłopień Szymon

                                                                                                            4. Potyka Aleksander                                           4. Pochłopień Konrad

                                                                                                            5. Simka Jakub                                                       5. Bojdoł Patryk

                                                                                                            6. Wybrańczyk Maksymilian                               6. Sornowski Michał

                                                                                                            7. Wybrańczyk Kacper                                          7. Pyrtek Piotr

                                                                                                            8. Trojan Bartosz                                                    8. Pyrtek Kacper

 

                                                                                                                                                         GRUPA III:

                                                                                                                                                         1. SERWA MACIEJ

                                                                                                                                                         2. Makówka Jarosław

                                                                                                                                                         3. Makówka Maksymilian

                                                                                                                                                         4. Grzechnik Marcin

                                                                                                                                                         5. Żurawski Miłosz 

                                                                                                                                                         6. Kamiński Karol

                                                                                                                                                         7. Janosz Franciszek

                                                                                                                                                         8. Bojarski Przemysław                                                                       

 

 Grupy tygodniowe:

  Grupa 1: Makówka Jarosław, Makówka Maksymilian.

  Grupa 2: Grzechnik Marcin, Sornowski Michał, Kamiński Karol.

  Grupa 3: Bojdoł Patryk, Pyrtek Piotr, Janosz Franciszek, Bojarski Przemysław.

  Grupa 4: Sornowski Paweł, Pudełko Paweł,Dziuban Antoni.

  Grupa 5: Pochłopień Szymon, Pochłopień Konrad, Wybrańczyk Maksymilian.

                                                                                                       

   Plan Służby Ministranckiej:   

 

 Sobota 26.01.2019r.

  15.30 - Pochłopień Szymon, Pochłopień Konrad. 

  16.30 - Grupa III.

 

 Niedziela 20.01.2019r.

    8.00 - Grupa I.

  10.30 - Grupa III.

  15.00 - Grupa II.                                                          

  

 Poniedziałek 21.01.2019r.

   7.00 - Grupa 1.

 

 Wtorek 22.01.2019r.

 18.00 - Grupa 2.

 

 Środa 23.01.2019r.

    7.00 - Grupa 3.

 

 Czwartek 24.01.2019r.

   17.30 - Grupa 4.

 

 Piątek 25.01.2019r.

    7.00 - Grupa 5.

 

 Sobota 26.01.2019r.

  15.00 - Pochłopień Szymon, Pochłopień Konrad. 

  16.30 - Grupa I.

 

 Niedziela 27.01.2019r.

    8.00 - Grupa II.

  10.30 - Grupa I.

  14.30 - Grupa III.

 

 Poniedziałek 28.01.2019r.

   7.00 - Grupa 1.

 

 Wtorek 29.01.2019r.

 18.00 - Grupa 2.

 

 Środa 30.01.2019r.

    7.00 - Grupa 3.

 

 Czwartek 31.01.2019r.

   17.30 - Grupa 4.

 

 Piątek 01.02.2019r.

     8.00 - Grupa 5 + Kamiński Karol.

   17.00 - Ministranci klas 1 - 6 SP.

 

 Sobota 02.02.2019r.

    8.00 - Wszyscy Ministranci. 

  16.30 - Grupa II.

 

 Niedziela 03.02.2019r.

    8.00 - Grupa III + Pudełko Michał, Pudełko Paweł, Wybrańczyk Kacper, Wybrańczyk Maksymilian, Trojan Bartosz.

  10.30 - Grupa II + Dziuban Antoni, Potyka Aleksander, Simka Jakub.

 

 Poniedziałek 04.02.2019r.

   7.00 - Grupa 1.

 

 Wtorek 05.02.2019r.

 18.00 - Grupa 2.

 

 Środa 06.02.2019r.

    7.00 - Grupa 3.

 

 Czwartek 07.02.2019r.

   17.30 - Grupa 4.

 

 Piątek 08.02.2019r.

     7.00 - Grupa 5.

   18.00 - Ministranci klas 7 - 8 SP, Gimnazjum i Starsi.

 

UWAGA!!!

Zbiórka Ministrantów sobotę 9 lutego

o godzinie 9.00.

Obecność obowiązkowa!!!

menu