Pierwsza źródłowa wzmianka dotycząca Studzienic pochodzi z ok. 1740 roku. Jednak wiele wskazuje na to, że osada została założona już ok. 1300 roku. Wioska leży nad rzeką Dokawą, na brzegu obszaru leśnego tzn. „Lasów Dolnopszczyńskich”. Nazwa Studzienice oznacza miejsce obfite w źródła. Obecnie sołectwo Studzienice należy do miasta Pszczyna.

 

W latach 1913-1914 na ziemi należącej do Jana Lazarka wybudowano małą kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela. Została ona poświęcona 24 czerwca 1920. Początkowo odprawiano w niej tylko uroczyste nabożeństwa odpustowe, a wierni uczęszczali do kościoła parafialnego w Pszczynie. Mało wiadomo o tej wspólnocie w okresie przedwojennym. 

W 1928 roku od mieszkańca pobliskiego Piasku, niejakiego Ryta zakupiono do kaplicy niewielkie organy. W 1930 roku, w wyniku starań rodzeństwa Pająków z Pszczyny odnowiono kaplicę. 1 września 1943 w Studzienicach utworzono lokalię. Odtąd co niedzielę w kaplicy odprawiano mszę św. Kluczową datą stał się 1947 rok, kiedy to Jezuici z Czechowic–Dziedzic objęli placówkę parafialną w Studzienicach. Jako pierwszy przybył tutaj o. Kladiwa. W Studzienicach mieszkało wówczas 696 wiernych.

 

W krótkim czasie po przybyciu Jezuitów powstał kościół, który w ciągu 3 miesięcy wybudowano na miejscu kaplicy. 25 września 1949 miało miejsce jego poświęcenie. Świątynia otrzymała wezwanie św. Jana Chrzciciela, którego obraz umieszczono w głównym ołtarzu. Wystrojem kościoła zajęli się Ludwik Wybrańczyk z ojcem. W 1950 roku powstało probostwo i miejscowy cmentarz.

     

Ze względu na rosnącą liczbę mieszkańców msze św. zaczęto odprawiać w każdą niedzielę i święta, a po pewnym czasie nawet codziennie. Parafia została erygowana 29 stycznia 1978. Jezuici pełnili posługę w parafii do 1987 roku.

 

 

Dekanat: Miedźna
Liczba parafian: 2020

Ulice: Świętego Jana Pawła II, Drozdów, Skowronków, Jastrzębia, Słowików, Bażantów, Lisia, Wilcza, Sikorek, Jaskółek, Czyżyków, Szpaków, Kosów. Kukułek, Sarenek (część), Zagajniki (część)