KSIĄDZ PROBOSZCZ

 

Ks. Mirosław Friedrich

 

Urodzony 18 stycznia 1968 w Mysłowicach, święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 roku w Katowicach z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia. 

Pracował w parafiach:

  • 1992 – 1995 - Wniebowzięcia NMP – Rojca
  • 1995 – 1999 - Św. Marii Magdaleny – Chorzów Stary
  • 1999 – 2003 - Św. Józefa -  Piekary Śl. – Józefka
  • 2003 – 2006 - Św. Jana Nepomucena – Łagiewniki Śląskie
  • 2006 – 2009 - Trójcy Przenajświętszej – Chełm Śląski
  • 2009 – 2012 - Św. Marii Magdaleny – Lubomia

 

  
POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE

 

Ks. Marian Piotrowicz SJ rektor (1957-1978), proboszcz (1978-1987)

 

Urodził się 27 listopada 1912 w Łoszniowie (obecnie Ukraina). Do nowicjatu jezuitów wstąpił 30 lipca 1929 w Starej Wsi. Studia filozoficzne odbył w Pińsku a teologiczne w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 grudnia 1944 w Starej Wsi. Przez prawie 30 lat pełnił posługę proboszcza w Studzienicach(1958-1987). Później był duszpasterzem w Czechowicach Dziedzicach. Zmarł 14 września 2008 roku.


 

Ks. Kazimierz Wolny (1987-2012) 

           Urodził się 12 lutego 1947 roku w Siemianowicach Śląskich. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Herberta Bednorza w dniu 19 kwietnia 1973 roku w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Pracował w parafiach: Jastrzębie Szeroka 1973-1976, Piekary Śl.-Dąbrówka Wielka 1976-1977,  Świętochłowice-Zgoda 1977-1980, Ruda Śl.-Orzegów 1980-1983,  św. Marii Magdaleny w Tychach 1983-1986, św. Antoniego w Rybniku 1986-1987. Od 1987 roku był Proboszczem w naszej Parafii. W 2012 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów p.w. Św. Józefa w Katowicach.

             Zmarł 25 kwietnia 2018 roku w 72 roku swojego życia, w 46 roku Chrystusowego kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 28 kwietnia 2018 roku w jego ostatniej parafii posługiwania - w Studzienicach, gdzie został pochowany na cmentarzu parafialnym.

  

 

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

 

Ks. Stanisław Wiera SDB

 

 

Ks. Andrzej Kumor

 

 

Urodzony 1 grudnia 1980 roku wyświęcony na prezbitera 13 maja 2006 roku w Katowicach. Pracował w parafiach: Św. Jerzego w Rydułtowach (2006-2009), oraz w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela  w Rudzie Śląskiej – Goduli (2009 – 2012). W roku 2012 rozpoczął studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W poniedziałek 24 października 2022 roku w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej księdza Andrzeja Kumora pt. ' Zasada zaufania do stron procesowych w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa' przygotowana pod kierunkiem

dr hab. Marty Greszaty - Telusiewicz - prof. KUL. Recenzentami tej pracy byli: abp dr hab. Andrzej Dzięga i ks.prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński. Praca została obroniona przez księdza Andrzeja z wyróżnieniem. Pracuje w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach i jest rezydentem w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

 

 

Modlitwa za Kapłanów

 

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów. 


Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie. Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

Amen.

 

menu