Niedziela Palmowa rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej. Parafianie i Goście uczestniczyli we Mszach Świętych, na których miało miejsce poświęcenie palm i wykonany został śpiew Męki Pańskiej. Na Mszy o godzinie 10.30 miała także miejsce Procesja z palmami - na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

strona:
1
2
 > 
>>
menu