Wielka Sobota to dzień Adoracji Bożego Grobu i Krzyża, święcenie pokarmów wielkanocnych i Ceremonie Wigilii Paschalnej, na którą składają się : Liturgia Światła, Liturgia Słowa, LIturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna.

menu